När ingen vill låna mig pengar?

Det är en situation som ingen vill vara i: behovet av ekonomisk hjälp men ingen verkar kunna eller vilja hjälpa. Alla har vi ibland hamnat i en position där vi behöver låna pengar, vare sig det handlar om en oförutsedd utgift, en investering eller något helt annat när du skall välja företagslån. Men vad händer när ingen vill låna mig pengar?

Förstå Orsakerna

För att angripa problemet på bästa sätt måste vi förstå varför det uppstår. Det kan finnas flera skäl till att ingen vill låna ut pengar till dig. En vanlig orsak kan vara din tidigare finansiella historia. Har du tidigare haft svårigheter att återbetala lån? Har du tidigare misslyckats med att uppfylla dina ekonomiska åtaganden? Dessa kan vara faktorer som potentiella långivare tar i beaktning.

En annan möjlig orsak kan vara din nuvarande ekonomiska situation. Långivare kommer att undersöka din förmåga att betala tillbaka lånet. Om din inkomst är osäker, om du redan har höga skulder, eller om du saknar säkerheter kan detta minska dina chanser att få ett lån.

Undersök Alternativen

När traditionella lån inte är tillgängliga finns det andra alternativ. Ett alternativ kan vara att söka efter andra former av finansiering. Det finns olika sorters lån som kanske kan passa din situation bättre, till exempel mikrolån, peer-to-peer-lån eller crowdfunded lån.

Ett annat alternativ kan vara att undersöka möjligheten att omarbeta din budget för att frigöra medel. Kan du minska dina utgifter någonstans? Kan du hitta nya inkomstkällor? read more